Rijden in een groep

 

Sommige mensen vinden het heerlijk in een groep te rijden, anderen moeten er absoluut niets van hebben. Rijden in een groep kan de ervaring van je leven worden, en hechte vriendschappen kunnen erdoor ontstaan. Maar net zo makkelijk kunnen vriendschappen hierdoor verpest worden. Zo gauw je in een groep gaat rijden kom je namelijk in een complex sociaal systeem van gedragingen terecht. In je eentje hoef je alleen maar rekening te houden met jezelf. Je gaat in een positie rijden waardoor je je zichtbaarheid vergroot, geeft gas wanneer je dat wilt, remt zo hard als je wilt en haalt in als je er zin in hebt. Wanneer je echter in een groep rijdt, komen er in een keer heel wat meer dingen op je af. Omdat elke motor in de groep net zo flexibel en wendbaar is als de jouwe, moet je je aanpassen en weten wat de anderen doen. In een groep verlies je veel van de vrijheid die het motorrijden zo leuk maakt.


In een groep rijden vereist concentratie en discipline. Ook is het vermoeiend. Je waant je ten onrechte vaak veilig in een groep. Gevaar schuilt in het verslappen van je concentratie door het volgen van het wiel voor je. Door niet voldoende afstand te bewaren komt het snel tot botsingen, bijvoorbeeld als iemand plotseling besluit af te remmen om benzine te gaan tanken. Door veelvuldig te remmen breng je de stabiliteit van de hele groep in gevaar, doordat degenen achter je ook geneigd zijn te remmen als ze remlichten zien branden. Te snelle acceleratie heeft hetzelfde effect als remmen wanneer je plotseling het gas los moet laten.
Deelnemers aan een konvooi mogen zich niet op een vrije tocht instellen, iedereen blijft voor zijn eigen veiligheid verantwoordelijk. Steeds zul je merken dat ongeduldige automobilisten zich tussen de groep willen dringen, waarbij er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

In grotere groepen wordt het voor de laatste rijder echt moeilijk de groep bij te benen door het zogenaamde harmonica-effect. Achter in het konvooi rijdt men sneller dan voorin. Bij 20 motoren kan dit zo'n 20 km/h schelen! Wordt voorin niet harder dan 40 gereden, achterin snel 50. Rijdt men voorin 60 of 70, dan is het achterin flink aanpoten. Het harmonica-effect kun je verminderen door allemaal precies dezelfde afstand aan te houden en geconcentreerd te rijden. Maar bij langere ritten met veel stoppen en afslaan zal het effect goed merkbaar zijn. Beter zou het zijn in verschillende groepjes van niet meer dan zes rijders te rijden. Wordt de groep groter, dan raak je elkaar snel kwijt.

Controleer altijd goed je achteruitkijkspiegels; wat doet degene achter mij? Heeft hij die onoverzichtelijke bocht gevonden? Moet hij plotseling stoppen? Zie je in de spiegel van de schuin voor je rijdende motorrijder zijn gezicht, dan weet je dat de afstand goed is en dat hij jou ook kan zien. Elke konvooideelnemer is voor het meekomen van zijn rechtstreekse volgeling verantwoordelijk. Verliest hij hem, dan moet hij zich laten terugvallen of zelfs stil gaan staan. Als iedereen zich aan deze regel houdt, heeft het tot voorin effect. Alleen zo kan het konvooi van achteren naar voren afgeremd worden en wordt verhinderd dat de groep zich splitst. Verlies je je volgeling toch uit het oog, blijf dan staan als van de ingeslagen weg afgeweken moet worden. Houd voor de kruising stil. Voor alle navolgende rijders geldt: altijd op de ingeslagen weg blijven, niet afslaan, tot de groep weer compleet is.

 Houd voldoende afstand tot je voorganger! Mocht zich iets onverwachts voordoen, dan kun je daar op tijd op reageren. Zou net na het nemen van een bocht er bijvoorbeeld onverwachts een omgevallen boom op de weg liggen, dan moet de afstand groot genoeg zijn om een noodstop te kunnen maken zonder dat je daarbij in botsing komt met je voorganger.
Pas bij een vervuild wegdek vooral je snelheid aan. Waarschuw je teamgenoten door middel van handsignalen als het wegdek vervuild is.

In België is het verplicht in baksteenformatie te rijden. Dit kan in ons vlakke landje inderdaad een goede oplossing zijn. Hierbij rijdt de voorste motor links in de rijbaan, de tweede rechts, de derde weer links enz. De groep blijft zo dichter bij elkaar en ander verkeer kan er niet tussenkomen. Op lange rechte of licht buigende wegen kan dit, in het bochtige buitenland is het geen aanrader. In bochten rijdt iedereen zo'n beetje dezelfde lijn en is de baksteenformatie niet meer van toepassing.
Doe dit ook nooit als je met z'n tweeën rijdt, omdat de achterste rijder veelal schuil zal gaan achter de voorste.
De voorste rijder dient iets rechts van het midden op wegen met één rijbaan te rijden en iets links van het midden op wegen met gescheiden rijbanen.

Rijd je in een groep, dan is je eerste prioriteit om voor jezelf te zorgen - om binnen jouw grenzen en de grenzen van jouw motor te rijden, ongeacht wat de rest van de groep doet. Met andere woorden: rijd je eigen rit! Laat je niet meeslepen door anderen. Volg hen niet klakkeloos. Je eigen rit rijden betekent overigens niet dat je geen rekening zou moeten houden met je teamgenoten. Overleg met elkaar en respecteer elkaar. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, kwaliteiten die weer ingezet kunnen worden ten dienste van de hele groep. Rijd in de snelheid van de groep, blijf in de rijstrook waar de rest ook in rijdt. Stop wanneer en waar de groep stopt.
Ten minste één rijder van elke groep dient een mobieltje, EHBO-spullen en een reparatieset bij zich te hebben.

Ben je het er niet mee eens met wat anderen in de groep doen, stap er dan uit voor je problemen krijgt. Dit is vaak het geval met onenigheid over de snelheid. Langzame rijders voelen zich vaak opgejaagd door snelle rijders. Stap in dat geval uit de groep en rijd je eigen tempo. Dit kan ook het geval zijn nadat sommige mensen met alcohol op weer op hun motor stappen. Laat ze vooruit gaan, ga er zelf als eerste vandoor of volg een andere route.

Bij het inhalen of van rijstrook wisselen op een weg met meerdere rijstroken schaart de achterste rijder als eerste uit, van voren naar achteren wordt het knippersignaal doorgegeven en dan van achter naar voren met inhalen begonnen. Zo wordt gewaarborgd dat niemand zich in de groep dringen kan. Na het inhalen wordt voorin vlot doorgereden en voldoende afstand tot het ingehaalde voertuig bewaard, zodat er ook voor de achtersten voldoende ruimte is om zich weer in te kunnen voegen.
Bij een inhaalmanoeuvre of kruising moet iedere rijder zichzelf ervan vergewissen of het veilig is om in te halen. Je door voorgaande rijders mee te laten slepen is gevaarlijk! Altijd de volgorde van de groep aanhouden en na elkaar inhalen, zelfs als degene voor je aarzelt.
Bij inhalen of afslaan in een andere straat voldoende gas geven, zodat er voor de volgende rijder ruimte ontstaat om weer tussen te voegen. Vermijd zoveel mogelijk wisselingen van rijstrook. Probeer het verkeer niet te blokkeren.

 

Het is altijd handig van tevoren signalen af te spreken die gebruikt kunnen worden om bepaalde zaken aan te duiden. Zorg ervoor dat iedere deelnemer van tevoren goed op de hoogte is van de signalen die gebruikt gaan worden. Deze handsignalen verschillen nogal eens per motorclub. Hieronder volgen een paar algemeen gebruikte.


START DE MOTOREN

Met je linker- of rechterarm
uitgestrekt ronddraaiende bewegingen maken
met je wijsvinger.


LINKERBOCHT

Linkerarm horizontaal omhoog
met je elleboog
volledig uitgestrekt.


RECHTERBOCHT

Linkerarm horizontaal omhoog
met je elleboog
90 graden verticaal
gebogen.


GEVAAR LINKS

Je linkerarm in een hoek
van 45 graden uitstrekken en
naar het gevaar wijzen.


GEVAAR RECHTS A

Strek je rechterbeen in een hoek van 45 graden naar beneden uit
om het gevaar aan te wijzen.


GEVAAR RECHTS B

Strek je linkerarm omhoog
in een hoek van 45 graden met je
elleboog 90 graden gebogen en
wijs richting het gevaar
over je helm heen.


GASSEN

Linkerarm omhoog
en weer naar beneden
met je wijsvinger
uitgestrekt omhoog.
Dit geeft aan dat de
leider wil versnellen.


AFREMMEN

Strek je linkerarm uit
in een hoek van 45 graden
en beweeg je hand op en neer.


STOP

Strek je arm uit in
een hoek van 45 graden met de
palm van je hand naar achteren gericht.


ENKELE RIJ

Plaats je linkerhand over
je helm met je vingers
uitgestrekt omhoog. 
Dit geeft aan dat de leider
de groep in een één rij wil krijgen.
Meestal wordt dit gedaan uit veiligheidsoverwegingen.


BAKSTEENFORMATIE

Strek je linkerarm omhoog
in een hoek van 45 graden met je
wijsvinger en pink uitgestrekt.
Dit geeft aan dat het veilig is
om weer zigzag te gaan rijden.


INKRIMPEN

Rechterarm omhoog en
herhaaldelijk op en neer
een trekkende beweging maken.  Dit geeft aan dat de leider
de groep dichter op elkaar wil hebben.


KWAAD

Strek je linkerarm recht uit
met je elleboog 90 graden gebogen.
Voorzichtig je middelvinger
uitstrekken om duidelijk je onvrede
met die andere bestuurder
aan te geven. LET OP:  dit is niet aan te bevelen
als je in je eentje rijdt...