Motion camouflage

 

Een bewegend voorwerp zal eerder de aandacht van een bestuurder trekken dan een stilstaand voorwerp. Maar als je richting een andere bestuurder rijdt of ervandaan, kun je wel eens uit het zicht 'verdwijnen' omdat je op dezelfde plek in hun zichtveld blijft. Dit noemen we ook wel 'motion camouflage', ofwel camouflage door beweging.

'Motion camouflage' is de term die gebruikt wordt om te beschrijven wat er gebeurt als een voorwerp in je zichtveld lang genoeg op dezelfde plek blijft om daadwerkelijk te verdwijnen. In het dierenrijk kom je dit verschijnsel vaak tegen bij roofdieren die een prooi besluipen. De prooi heeft niet in de gaten dat zijn aanvaller hoe langer hoe dichterbij komt, omdat deze dit zo subtiel doet, dat ze in het oog van hun prooi onbeweeglijk lijken, en dus onzichtbaar zijn. Tijdens het vliegen bootst een jagende libel bijvoorbeeld razendsnel de bewegingen van zijn slachtoffer na, en lijkt hij op een stilstaand – dus ongevaarlijk – punt in de lucht. Wetenschappers zijn bezig deze libelstrategie te gebruiken voor het ontwikkelen van een gevechtsraket (stealth fighter) die zijn doel onzichtbaar kan naderen.

Wanneer je naast je kijkt als je motorrijdt, lijken objecten dicht bij je, zoals verkeersborden en heggen, snel langs je te trekken, maar voorwerpen verder weg, zoals een heuvel, lijken wel bijna helemaal niet te bewegen. De hoek tussen jou en een voorwerp dichtbij verandert snel, terwijl voorwerpen ver weg op een vaststaande positie lijken te staan - de hoek tussen jou en dat voorwerp blijft nagenoeg constant. Stilstaande voorwerpen in het midden ervan lijken slechts langzaam te bewegen omdat de hoek tussen jou en dat voorwerp ook maar langzaam verandert. Daardoor kunnen die voorwerpen opgaan in de achtergrond omdat het oog moeilijkheden heeft de beweging van dat voorwerp waar te nemen.


Alhoewel jij (de rode persoon) beweegt, heeft je vriend (de blauwe persoon) het gevoel dat je stilstaat.

Motorrijders kunnen deze wetenschap gebruiken om niet de prooi van een andere bestuurder te worden. Wanneer je een ander voertuig nadert, in het bijzonder een dat voor je de weg opdraait of een bocht maakt, is wel het laatste dat je wilt dat hij je niet opmerkt.
Wil je voorkomen dat je zelf uit het zicht verdwijnt, ook al rijd je in iemands zichtveld, dan zul je de aandacht op je moeten vestigen door middel van veranderlijke bewegingen.
Je kunt op een aantal manieren je zichtbaarheid vergroten. Door te bewegen binnen je rijstrook, van positie te veranderen, of van rijstrook te veranderen en weer terug. Met bewegen bedoelen we licht slingeren of licht zwenken rond markeringen, putdeksels of denkbeeldige voorwerpen. Van positie veranderen betekent snel van de linker- naar de rechterkant van de rijstrook rijden en vice versa. Van rijstrook veranderen kan de aandacht van andere bestuurders trekken.

Als strategie kun je rustig wegrijden van het naderende voertuig in plaats van hem tegemoet te rijden, terwijl je op je rijstrook blijft. Je past je rijrichting aan. Dit heeft uiteindelijk twee voordelen. Door in een grotere hoek richting het naderende voertuig te rijden, zorg je dat je je motor beter presenteert - er is meer zichtbaar oppervlak aan de zijkant van de motor dan aan de voorkant, er is dus meer massa - motor die de andere bestuurder kan zien. En door een rijrichting te volgen die iets afwijkt van die van het naderende voertuig, kruis je zijn zichtveld meer in plaats van wanneer je recht naar hem toe rijdt.

Zie de volgende voorbeelden. De groene rijrichting is een betere lijn, waardoor je beter waargenomen wordt; de rode rijrichting is de richting waardoor je eerder uit het zicht raakt. Over het algemeen: als een naderend voertuig zich aan je linkerkant bevindt, zul je je van links naar rechts moeten bewegen. Als een naderend voertuig zich aan je rechterkant bevindt, zul je je van rechts naar links moeten bewegen.


(1)

(2)

(3)


(1) In diagram 1 is de beste rijrichting degene die zich lichtjes van rechts naar links beweegt. De groene lijn wijst meer weg van de gele auto, de rode lijn wijst meer naar hem toe. De groene lijn helpt om motion camouflage te vermijden en biedt meer profiel van jou en je motor. Je ziet dat de groene lijn ervoor zorgt dat er bij het kruispunt meer ruimte is tussen de rijder en de gele auto.

(2) Diagram 2 laat een andere rijrichting zien dan diagram 1, omdat het naderende voertuig zich nou aan de linkerkant bevindt. De groene lijn wijst meer weg van de rode auto, de rode lijn wijst meer naar de auto toe. Je ziet dat daardoor bij het kruispunt zich ook meer ruimte tussen de rijder en de rode auto bevindt.

(3) In diagram 3 is de rijrichting hetzelfde als in diagram 2, omdat de groene auto zich aan de linkerkant bevindt. Kies liever de groene in plaats van de rode lijn om meer afstand te creëren ten opzichte van de groene auto en meer ruimte bij het kruispunt.

Bewegen binnen je rijrichting doe je het liefst subtiel, en zal soms helemaal geen effect scoren als een bestuurder helemaal niet op zit te letten. Maar doordat je je bewust bent van de voordelen die het gebruik van beweging kan hebben om de aandacht op jezelf te vestigen, kun je in staat zijn om je zichtbaarheid op een positieve manier te beïnvloeden, naast alle andere factoren die je zichtbaarheid vergroten.