Positie op de weg

 

 

Wat is de beste positie voor een motorrijder in het verkeer? De beste positie is die positie waardoor je als motorrijder je kansen vergroot om gezien te worden, met andere woorden: door jezelf in de kijker te rijden. Aan de hand van enkele voorbeelden maken we hieronder duidelijk wat de beste positie onder bepaalde omstandigheden zal zijn.

Tegemoetkomende auto
Tegemoetkomende inhalende auto

Rode auto C wil auto D voor hem inhalen. Als motorrijder (geel) moet je dit aan kunnen zien komen! (Auto C rijdt vlak achter D en dicht naar de middenstreep van de weg). Blijf je als motorrijder in het midden van de rijstrook rijden, dan zul je vanuit de bestuurdersstoel van auto C moeilijk te zien zijn. Rijd in dit geval dus iets naar rechts, dus van punt B naar punt A. Rijd niet te veel naar rechts, omdat je in dat geval zoveel ruimte creëert dat je auto C min of meer uitnodigt om te gaan inhalen.

Tegemoetkomende autoTegemoetkomende afslaande auto

De rode auto wil afslaan vlak voor de gele motorrijder. De motor moet er zeker van zijn dat de bestuurder hem gezien heeft.

De paarse lijn van A naar B
De bestuurder kijkt richting punt A. Door richting B te rijden zal de motorrijder uit het zicht van de bestuurder verdwijnen.

De zwarte lijn van A naar C
Dit is een defensieve route recht in het zicht van de bestuurder. Zie je zijn ogen niet, dan weet je dat hij je niet gezien heeft en moet je in de remmen en/of claxonneren!

Auto uit zijwegAuto vanuit zijweg

De rode auto moet de weg afkijken om de tegemoetkomende gele motor te zien. Als motorrijder moet je de zwarte lijn richting A nemen. De paarse lijn richting B is een slechte keuze, omdat elk obstakel bij punt C je als motorrijder onzichtbaar maakt voor de bestuurder.

Auto als schildAuto als schild gebruiken

De auto en motor rijden over een kruispunt waar een tegemoetkomende auto voor hen af wil slaan. Je kunt beter niet achter de auto bij punt A blijven zitten, omdat je zo onzichtbaar wordt voor tegemoetkomend verkeer dat voor je af zal slaan. Rijd naast de auto en gebruik hem als schild tegen de gevaarlijke tegemoetkomende bestuurder. (in de blinde hoek zitten zorgt trouwens weer voor andere problemen)

Afslaande auto's snelwegAfslaande auto's op de snelweg

Motorrijder A wordt bedreigd door auto C. Bedenkt de bestuurder zich en slaat toch af, dan maakt hij een scherpe hoek recht voor de motorrijder langs, die rechtdoor gaat. Dit geldt vooral voor motorrijder A die in de blinde hoek van de auto rijdt. Motorrijder B heeft het goed bekeken door niet in de rijstrook voor het afslaande verkeer te gaan rijden.

Gaten uitbuitenGaten in het verkeer uitbuiten

Goed rijden in het verkeer is altijd een beetje agressief. Motorrijders moeten constant uitzien naar veilige gaten in het verkeer die ze door hun wendbaarheid en power goed kunnen gebruiken. Er vanuit gaande dat alle auto's met dezelfde snelheid rijden, zal je je als motorrijder van positie A naar positie B verplaatsen.

Verhoging in de wegVerhogingen in de weg

De motorrijder moet naar de kant van de rijstrook gaan rijden bij het naderen van een verhoging in de weg waardoor het uitzicht belemmerd wordt, zoals een viaduct of brug. Als een tegemoetkomende auto de rijstrook van de motorrijder gebruikt om in te halen, dan zal de motorrijder meer kans maken een frontale botsing te vermijden.

StopafstandStopafstand

Veel motorrijders verliezen hun angst om dicht op een voorganger te rijden, vooral op plekken waar het toegestaan is om in te halen. Veel moderne auto's remmen sneller dan motoren, vooral door ABS en dergelijke. Rijd daarom nooit direct achter een auto maar altijd iets naar de zijkant (motor B). Stopt de auto plotseling, dan kun je altijd ernaast uitwijken.

Inhalen voor zijwegInhalen voor een zijweg

Motorrijder A staat op het punt om langs de auto naar positie B te rijden. Dit was veilig geweest als niet een andere auto C vanuit een zijweg kwam aanrijden. Deze bestuurder ziet een perfecte vrije rijstrook als hij naar rechts kijkt. Hij rijdt de weg op en wordt geconfronteerd met een snelle motor die zijn kant op komt. Kijk goed uit bij zijwegen. Hoe groter je snelheid, hoe groter het gevaar.

Filerijden
Filerijden

De gele motor rijdt met enorme snelheid tussen de file door. De bestuurders kruipen half slaperig voorwaarts. Plotseling ziet auto A een gat B voor hem opdoemen. In minder dan een seconde geeft hij gas en draait recht voor de snel naderende motorrijder langs. Als motorrijder moet je uitkijken voor gaten in het verkeer en je nooit in een positie bewegen die andere weggebruikers belemmert deze gaten op te vullen. Overtuig je ervan dat het gat niet gebruikt gaat worden voor je erlangs rijdt.