Basisregels voor meer veiligheid

 

 

Vriendelijkheid werkt aanstekelijk
Vriendelijke handgebaren, een zichtbaar gesproken 'Dank je' of een dankbaar knikje hebben veel meer uitwerking dan wanneer we alleen maar op onze strepen blijven staan. Vooral: wie een vriendelijk bedankje voor zijn behulpzaamheid gekregen heeft, zal eerder geneigd zijn ook in de toekomst goede daden te verrichten. Geef dus het goede oftewel vriendelijke voorbeeld. Zoek in moeilijke situaties bovendien altijd oogcontact met andere verkeersdeelnemers. Dat helpt spanningen en acute veiligheidsproblemen op te lossen.

Let op de zwakkeren
Let in het verkeer vooral op zwakkere verkeersdeelnemers zoals kinderen, gehandicapten en ouderen. Door je snelheid aan te passen en door je bereidheid te remmen dien je je zo te gedragen dat het in gevaar brengen van deze verkeersdeelnemers uitgesloten wordt.

Denk voor anderen
Vaak komt het alleen daarom niet tot een ongeval doordat een persoon zich op het juiste moment in de positie van een andere verkeersdeelnemer verplaatst. De fietser die plotseling uitzwenkt, het kind dat ieder moment de straat op kan rennen of de auto of motor die tegen de zon in rijdt en slecht ziet - in zulke situaties moet je leren voor anderen te denken. Als je je voortdurend de vraag stelt: 'Wat zal waarschijnlijk als eerste gebeuren?' kun je veel onaangename verrassingen voorkomen.

Laat je niet provoceren
Reageer gelaten als iemand sneller dan geoorloofd rijdt of een andere verkeersregel overtreedt. Geef geen commentaar en speel geen eigen rechter. Daarmee verander je het kleine groepje verkeersterroristen toch niet, maar verhoog je alleen het risico op een ongeval. In het Duits hebben ze hiervoor een mooi spreekwoord: 'Der Klügere gibt nach', oftewel: de verstandigste geeft toe. Zorg dat je altijd het goede voorbeeld geeft.

Neem de tijd
Wie rustig blijft, rijdt veiliger. Stress en spanningen verhogen daarentegen het risico op een ongeval. De minimale tijdwinst die je er zo uithaalt staat in geen verhouding tot het hoge risico. Ga op tijd weg en laat het niet op de laatste minuut aankomen.

Rijd met aangepaste snelheid
Eenvierde van alle ongevallen gebeurt door niet-aangepaste snelheid. Bijzondere omstandigheden als regen, mist, donkerte, bochten e.d. vereisen een daarop afgestemd tempo. Dat kan vaak beduidend langzamer zijn dan door borden of regels voorgeschreven.

Houd voldoende afstand
Afstand schept bewegingsruimte. Hoe groter de afstand, des te meer tijd er overblijft om te reageren, te remmen of uit te wijken bij plotselinge gevaren. Als zich iemand anders in die veiligheidszone dringt, helpt maar één ding: opnieuw afstand vergroten!

Bij twijfel niet inhalen
Wacht met geduld en gelatenheid op een kans om in te halen. Een kleine tijdwinst verdient geen groot risico. In geen geval inhaalverboden en ononderbroken strepen negeren! Voor het geval je een onvoorzichtige inhaler tegenkomt: uiterst rechts gaan rijden en in geval van nood afremmen is beter dan met grootlicht te dreigen.

Let goed op voorrangsregels
Liever tweemaal kijken dan het er eenmaal op aan laten komen. Kruisingen en splitsingen zijn gevaarlijke ongevalspunten. Alleen als je hier de voorrangsregels strikt in acht neemt en oplettend rijdt kun je conflicten en risico's voorkomen. Houd bij gecompliceerde kruisingen altijd rekening met de fouten van anderen en doe eventueel afstand van je recht op voorrang.

Drank maakt meer kapot dan je lief is
We weten allemaal dat alcohol ervoor zorgt dat je meer risico's neemt, maar dat het waarnemingsvermogen en je reactievermogen duidelijk verminderen. Eenvierde van alle verkeersdoden is terug te voeren op alcoholgebruik. Daarom nooit met alcohol op op je motor stappen! Zorg er ruim op tijd voor dat je na een feest niet in je eentje naar huis hoeft te rijden. Met wat planning en goede wil is er altijd wel een oplossing.